Tỉnh Yamanashi giới thiệu chính sách bảo hiểm mới cho lao động Việt Nam

30-05-2024, 11:49

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, tỉnh Yamanashi vừa tổ chức một cuộc họp thông báo về hệ thống bảo hiểm mới do tỉnh thiết lập nhằm hỗ trợ chi phí y tế ở trong nước cho thân nhân của những người Việt Nam đang làm việc trong tỉnh. Động thái này nhằm đưa tỉnh trở thành một địa điểm thu hút thêm lao động Việt Nam để giúp giải quyết vấn đề thiếu nhân lực ngày càng trầm trọng.

TTXVN Toàn Cầu

Nhật Bản

Thế giới

Người Việt năm châu

Xem thêm