TPHCM uỷ quyền các địa phương quyết định giá đất

17-08-2023, 06:59

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định uỷ quyền cho UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn. 

Xem thêm