Triển lãm “Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ”

26-04-2024, 18:55

Ngày 26/4, tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Phú Đình, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hoá, Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm “Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ” với sự tham gia của đại diện lãnh dạo tỉnh; các sở, ngành liên quan; các Bảo tàng trong và ngoài tỉnh.

S Việt Nam

Thái Nguyên

Chính trị

Địa phương

Hào khí Điện Biên

Xem thêm