Truyền thống lịch sử 420 năm Quảng Bình

02-06-2024, 21:48

Đến nay, danh xưng Quảng Bình có lịch sử tròn 420 năm. Kế thừa truyền thống cha ông, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình hôm nay đã không ngừng khơi dậy hào khí quê hương, tích cực đẩy mạnh thi đua, sản xuất nhằm xây dựng Quảng Bình ngày càng thêm giàu đẹp, văn minh.

S Việt Nam

Quảng Bình

Chính trị

Địa phương

Xem thêm