Hành trình đi tìm dấu ấn Trường Sơn huyền thoại

27-05-2024, 06:54

Tỉnh Quảng Bình, nơi hẹp nhất, tính từ bờ biển đến biên giới Việt - Lào, chỉ hơn 50 km. Dải đất 'mảnh mai' này dày đặc những kỳ quan: Động Phong Nha, động Thiên Đường, hang Sơn Đoòng, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Quảng Bình còn có những câu chuyện ẩn giấu trong lòng Trường Sơn huyền thoại: đó là nơi khai sinh tuyến đường mòn Hồ Chí Minh phục vụ kháng chiến. Và ở đó, đường 20 Quyết Thắng là đầu mối quan trọng nối đông Trường Sơn với tây Trường Sơn. Giờ đây , du khách lại có thêm một lựa chọn tour ở dãy Trường Sơn.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Du lịch

Xem thêm