Ngã ba Đồng Lộc “tọa độ lửa” trên đường Trường Sơn

18-05-2024, 22:01

Đã 65 năm kể từ ngày được mở, đường Trường Sơn đã đi vào lịch sử, trở thành con đường huyền thoại, biểu tượng cho khát vọng độc lập thống nhất của dân tộc Việt Nam. Trên con đường này, Ngã ba Đồng Lộc là một vị trí đặc biệt. Máu của nhiều thanh niên xung phong đã đổ xuống 'tọa độ lửa' này với tinh thần “đường chưa thông không tiếc xương, tiếc máu”.

S Việt Nam

Hà Tĩnh

Chính trị

Xem thêm