Từ bẩn thành ngon, Đức sản xuất bia từ nước thải

25-05-2024, 17:44

Nước là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất trên hành tinh chúng ta, vì thế việc tận dụng nước tái chế luôn được khuyến khích. Trên tinh thần đó, một công ty ở Đức đang dùng nước thải đã qua xử lý để sản xuất bia.

Xem thêm