UAE nhấn mạnh xu hướng hợp tác lâu dài giữa châu Âu và Vùng Vịnh

11-12-2022, 20:08

Giới chức Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bày tỏ đánh giá tích cực về việc châu Âu tăng cường quan hệ với các nước vùng Vịnh trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, tuy nhiên nhấn mạnh mối quan hệ phải mang tính chiến lược và lâu dài.

Xem thêm