Ứng dụng công nghệ giúp kích cầu thị trường bất động sản

27-10-2023, 17:13

Trong bối cảnh sức mua trên thị trường bất động sản vẫn còn thấp, tín hiệu phục hồi là mới chớm và hành lang pháp lý vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn để kết nối các bên, từ đó giúp cho thị trường ấm trở lại là một giải pháp cần thiết. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia tại buổi công bố báo cáo thị trường BĐS và ra mắt mạng lưới Môi giới BĐS của OneHousing.

Xem thêm