Ươm mầm tài năng từ chương trình 12+

17-05-2024, 18:08

Ngày 17/5, hàng nghìn học sinh đã tham gia chương trình tư vấn và định hướng VNU12+. Đây là chương trình đầu tiên được triển khai ở Việt Nam cho phép học sinh THPT được học trước đại học. Qua đó không chỉ rút ngắn thời gian học đại học sau này mà còn góp phần ươm tạo tài năng cho các ngành khoa học cơ bản ngay từ sớm.

Giáo dục

Tuyển sinh

Đào tạo

Xem thêm