Vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo đa mục tiêu

28-05-2023, 15:55

Thời gian gần đây, khu vực miền Trung đối diện với nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Tình trạng khô hạn khiến mực nước ở các hồ chứa thủy điện lớn trên khu vực thượng lưu hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn ở mức thấp. Vận hành hồ chứa hiệu quả, đảm bảo đa mục tiêu theo quy trình vận hành liên hồ chứa là nhiệm vụ đang được các thủy điện phối hơp chặt chẽ với địa phương. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

Xã hội

Môi trường

Xem thêm