Vì cuộc sống bình yên cho nhân dân

27-07-2023, 21:56

Đất nước hòa bình nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vẫn thường xuyên phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm như rà phá bom mìn hay đấu tranh trấn áp tội phạm. Dù đã có những người không may phải hy sinh sức khỏe và một phần cơ thể nhưng họ vẫn nỗ lực vươn lên, lạc quan yêu đời, khắc phục thương tật theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "thương binh tàn nhưng không phế"

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm