Vi phạm hành lang giao thông diễn biến phức tạp

21-06-2024, 11:35

Vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt đã diễn ra phổ biến trong thời gian dài. Dù nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra nhưng cơ quan chức năng chưa có  giải pháp hữu hiệu để chấm dứt tình trạng này.

Xem thêm