Vì sao lao động thất nghiệp thờ ơ học nghề?

13-06-2024, 21:50

Một trong những quyền lợi của lao động thất nghiệp là được đào tạo, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên thực tế, rất nhiều người khi mất việc chỉ quan tâm nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, giải quyết khó khăn trước mắt thay vì học nghề, tính kế lâu dài. Thống kê từ năm 2015 đến nay, số người thất nghiệp học nghề không quá 5% mỗi năm.

Xem thêm