Việt Nam mạnh mẽ thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

26-04-2024, 17:47

Trong khuôn khổ Khóa họp thường niên lần thứ 80 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc diễn ra tại trụ sở ESCAP ở Bangkok, Thái Lan, Đại sứ được bổ nhiệm của Việt Nam tại Thái Lan kiêm Trưởng đoàn Việt Nam tại ESCAP Phạm Việt Hùng đã có bài phát biểu,  trong đó nhấn mạnh chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các Mục tiêu phát triển bền vững tiếp tục là kim chỉ nam cho phục hồi, phát triển xanh và bền vững trong thời gian tới.

Thái Lan

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Môi trường

Xem thêm