Voi rừng đạp đổ hàng rào điện vào rẫy người dân

19-04-2024, 17:28

Mới đây lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ghi lại được hình ảnh một cá thể voi trưởng thành đã di chuyển đến khu vực hàng rào điện, sau đó đạp đổ một thân cây đè lên làm đứt dây hàng rào điện để vượt rào.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Xem thêm