Xây dựng Báo Điện Biên Phủ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

12-04-2024, 21:25

60 năm phát triển và trưởng thành, dưới sự dẫn dắt của các thế hệ lãnh đạo, cơ quan Báo Điện Biên Phủ đã luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, cũng như sự tin tưởng, gửi gắm của nhân dân.

S Việt Nam

Điện Biên

Chính trị

Địa phương

Xem thêm