Xu hướng công nghệ tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế Pháp thứ 60

03-03-2024, 18:18

Từ ngày 26/2 đến 3/3, hơn 1.000 doanh nghiệp nông nghiệp đã mang đến Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Pháp diễn ra ở Paris các sản phẩm và công nghệ mới nhất nhằm cung cấp các giải pháp giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Sự kiện đã thu hút khoảng 600.000 người tham dự.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm