Bắc Ninh hỗ trợ mỗi làng Quan họ gốc 30 triệu đồngnăm

26-10-2023, 07:06

HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Nghị quyết về việc Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc; làng Quan họ thực hành; các Câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm