Hàng vạn du khách đội mưa về hội Lim nghe Quan họ

03-02-2023, 18:39

Trong ngày chính hội 3/2 tức ngày 13 tháng Giêng dù trời mưa dày hạt, nhưng với tình yêu Dân ca Quan họ Bắc Ninh, ngay từ từ sáng sớm nhiều du khách vẫn nườm nượp về du xuân, trảy hội.

S Việt Nam

Bắc Ninh

Xã hội

Đời sống

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm