Ban hành Phí thẩm định cấp phép lưu hành lĩnh vực dược, mỹ phẩm

16-06-2023, 08:23

Bộ Tài chính vừa  ban hành Thông tư số 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm