Bất cập tại các cơ sở cai nghiện

04-03-2024, 18:19

Liên quan đến vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng vừa qua một lần nữa cho thấy những bất cập từ hệ thống cơ sở vật chất của các cơ sở cai nghiện hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều trị người cai nghiện trong tình hình mới.

Pháp luật

An ninh trật tự

Xem thêm