Bế mạc Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

23-04-2024, 18:40

Chiều 23/4, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, phiên họp đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, với việc thảo luận, cho ý kiến đối với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 báo cáo của Chính phủ.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm