Bình Dương tăng giá trị cho sản phẩm OCOP

14-11-2023, 14:40

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) đã làm thay đổi tư duy sản xuất, thị trường của nhiều người dân, HTX, doanh nghiệp tại Bình Dương, đưa tỉnh trở thành địa phương nổi bật về các sản phẩm nông sản đặc sản chất lượng, có giá trị thương mại cao. Hiện Bình Dương tiếp tục tập trung chính sách, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm Bình Dương chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Xem thêm