Cầm chừng thuốc, vật tư y tế tại Lạng Sơn

30-11-2022, 17:46

Thời gian gần đây, tại các địa phương trên địa bàn cả nước, dù không rơi vào trong tình trạng quá khan hiếm, nhưng nguồn thuốc vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu, khiến cho công tác khám chữa bệnh gặp không ít khó khăn. Ghi nhận của PV THTT tại tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm