Cần có các chính sách an sinh, hỗ trợ người lao động một cách hữu hiệu

27-05-2024, 18:11

Tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 27/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Về cơ bản các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao và thống nhất với Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhiều nội dung của dự thảo luật.

Xem thêm