|Trực tiếp| Chiều 27/5 tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

27-05-2024, 13:45

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chính trị

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Trần Thanh Mẫn

Xem thêm