Cần khung pháp lý cho điện mặt trời áp mái trong khu công nghiệp

11-04-2024, 21:46

Các đạo luật liên quan đến sản xuất xanh của các nước nhập khẩu ngày càng khắt khe.Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn Chính phủ sớm ban hành cơ chế khuyến khích mô hình điện mặt trời áp mái nhằm thúc đẩy, phát triển nguồn năng lượng xanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là những kiến nghị của các doanh nghiệp tại Diễn đàn: “Điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp: Nhu cầu và giải pháp cho doanh nghiệp” được tổ chức ngày 11/4 tại Hà Nội.

Xem thêm