Cân nhắc phương án rút BHXH một lần

27-05-2024, 11:04

Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) dự kiến thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này, hai phương án rút BHXH một lần đang nhận được nhiều sự quan tâm. Theo đó, rút BHXH một lần là vấn đề lớn, tác động đến hệ thống an sinh xã hội và hàng triệu người lao động. Do đó cần phải xem xét và đánh giá kỹ tác động trước khi Luật đi vào cuộc sống.

Xem thêm