Cần sớm giải quyết tình trạng shophouse bỏ hoang

24-05-2024, 15:40

Thời gian qua, tại thành phố Đà Nẵng, nhiều dự án xây dựng các dãy nhà shophouse hay còn gọi là nhà phố thương mại xong lại bỏ hoang, không có người vào ở đã gây ra thực trạng mất an ninh trật tự và vệ sinh môi trường khu dân cư. Thực trạng này kéo dài đã gây bức xúc cho nhân dân lân cận và ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội của địa phương.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Kinh tế

Xem thêm