Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

07-05-2024, 18:25

Thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm trứoc khi so sánh tương quan lực lượng giữa ta và Pháp có thể thấy rằng  mặc dù không có nhiều ưu thế về binh lực, nhưng quân đội ta càng đánh lại càng mạnh. Điều này không chỉ bởi những chiến lược, chiến thuật tấn công đúng đắn, mà còn nhờ vào sự đoàn kết, đồng lòng ủng hộ của toàn thể đồng bào cả nước. Và Có thể nói, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Đừng Bỏ Lỡ

Chính trị

Hào khí Điện Biên

Xem thêm