Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/7

18-05-2024, 06:33

Chính phủ đồng ý đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1/7 thay vì đầu năm 2025.

Xem thêm