Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng tại vùng cao Trạm Tấu

17-05-2024, 17:14

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cháy rừng xảy ra trên khu vực vùng cao Tây Bắc. Để phòng ngừa từ xa, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực xuống cơ sở. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc trang bị kiến thức, tuyên truyền phổ biến pháp luật và triển khai một số biện pháp cụ thể để nâng cao nhận thức phòng chống cháy rừng cho người dân. Đây là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng một cách chủ động, bền vững.

S Việt Nam

Yên Bái

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm