Đồng Tháp chủ động phòng, chống cháy rừng

14-05-2024, 07:58

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, diện tích đất có rừng hơn 6.000 ha. Nắng nóng kéo dài kèm thiếu hụt lượng mưa, toàn tỉnh có nhiều khu vực dự báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình này, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm bảo vệ “lá phổi xanh” của tỉnh và góp phần giữ gìn tài nguyên rừng cho đất nước.

S Việt Nam

Đồng Tháp

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm