Sóc Trăng chủ động phương án phòng chống cháy rừng

03-05-2024, 19:01

Ngày 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại Khu rừng đặc dụng khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng (xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú) và các khu vực rừng sản xuất trên địa bàn.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm