Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng Tây Nguyên

05-05-2024, 21:14

Chiều 5/5, tại thành phố Kon Tum, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Hội nghị có vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; bàn cơ chế, chính sách cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng; tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng. Đặc biệt, xác định lại tỉ lệ che phủ rừng và các giải pháp giữ tỉ lệ che phủ rừng hơn 42%.

S Việt Nam

Kon Tum

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm