Chuyển đổi hơn 63 ha đất trồng lúa để xây dựng cụm công nghiệp

26-05-2024, 06:39

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản (do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký thay) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để xây dựng cụm công nghiệp Toàn Thắng, huyện Gia Lộc (Hải Dương).

Xem thêm