Cơ hội phát triển từ lấn biển

24-06-2024, 11:40

Từ 1/4, Điều 190 Quy định về hoạt động lấn biển trong luật Đất đai 2024 đã chính thức có hiệu lực. Ngày 16/4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị định 42/2024 hướng dẫn chi tiết điều 190. Điều này không chỉ có ý nghĩa lấp khoảng trống pháp lý cho các dự án lấn biển mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nước ta - đất nước có trên 3200km đường bờ biển và nhiều tiềm năng lấn biển thuận tự nhiên.

Xem thêm