Công an TPHCM lên phương án chỉ giữ giấy tờ xe vi phạm

19-01-2024, 06:15

Để giảm quá tải cho các bãi chứa tang vật, Công an TPHCM cho phép người vi phạm đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện, tạm giữ giấy tờ hoặc tịch thu, bán đấu giá tang vật. 

Xem thêm