Học sinh vi phạm giao thông sẽ bị gửi thông báo về trường

24-12-2023, 06:53

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 31 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Trong đó, yêu cầu những trường hợp học sinh vi phạm, gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp.

Xem thêm