Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024

21-04-2024, 19:02

Chiều 21/4, dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Lạng Sơn nỗ lực thực hiện tốt quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kết nối kinh tế, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc và xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm