Đà Nẵng công khai 47 doanh nghiệp nợ thuế

22-03-2024, 09:56

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng vừa công khai các doanh nghiệp nợ thuế của tháng 2. Theo đó, có 47 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền nợ hơn 34,8 tỷ đồng.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Kinh tế

Xem thêm