Đà Nẵng phá chuyên án làm giả hơn 4 triệu cuốn sách giáo khoa

21-06-2024, 11:25

Từ việc phát hiện theo dõi một số đối tượng bán sách giả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố đã xác lập chuyên án, bí mật điều tra và phá toàn bộ đường dây in ấn, gia công, làm giả,…sách giao khoa số lượng cực lớn tiêu thụ khắp toàn quốc.

Xem thêm