Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

20-05-2024, 08:42

Sáng 20-5, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm