Đảm bảo nhu cầu tiêu thụ gạo trong nước và xuất khẩu

26-05-2024, 06:38

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến sản xuất lúa cả nước năm nay sẽ đạt 43 triệu tấn, với sản lượng này sẽ đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn.

Xem thêm