Xuất khẩu gạo năm 2024 dự báo vượt kế hoạch

26-04-2024, 18:54

Ngày 26/4, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Công thương phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023, quý I năm 2024 và bàn định hướng xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

S Việt Nam

Cần Thơ

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm