Đảm bảo minh bạch khi định giá đất

30-10-2023, 21:16

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất; rà soát, soàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44 quy định về giá đất.

Xem thêm