Đề nghị Bộ Công an phối hợp tổ chức đấu thầu vàng

17-04-2024, 06:38

Để đảm bảo đấu thầu vàng miếng SJC được an toàn, hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Bộ Công an phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước trong tổ chức hoạt động này.

Xem thêm