Đề nghị Hà Nội kiểm tra tình trạng thổi giá chung cư

19-04-2024, 06:37

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Xem thêm