Đề xuất CSGT được truy đuổi người vi phạm

27-05-2024, 07:10

Theo Dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khi người tham giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, thì tùy theo tình huống, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng.

Giao thông - Đô thị

Pháp luật

An ninh trật tự

Xem thêm